Et glimt av hverdagen på Gilhus Gård.

_DSC9377-Edit
_DSC9390
_DSC9382
_DSC9377-Edit
_DSC9434
_DSC9436
_DSC9452
_DSC9555
_DSC4744
_DSC4742
_DSC4800
_DSC9462
planteteam
traktor
planting
planteteam 4
IMG_9546
IMG_9542
IMG_9538

Dette dyrker vi!

Utfordringer og trusler i hverdagen

Trusler i Landbruket er mange, men en av de største vi opplever er at arealene blir spist opp eller delt opp av storsamfunnet i forbindelese med infrastruktur, og andre samfunnsnyttige ting. Lier blir mer og mer urbant, og til slutt kan man ikke forflytte seg mellom de dyrkbare områdene. Egne jordlapper er i utgangspunktet for små til å leve av de slik de er, derfor må også vi leie jord for å få lønnsomhet i driften vår.


Arbeidskraft er et 'must' på en gård av vår størrelse. Etter covid skulle man tro at det var enkelt å oppdrive norsk arbeidskraft, men vi opplever heller det motsatte. Å innhente hjelp fra utlandet er en lang, tung og dyr afære. Utrolig tidkrevende for en gårdsbedrift med en liten administrasjon.

Hvordan driver vi

Hvordan driver vi.

På Gilhus Gård jobber vi hardt med å utnytte alle resurser på forskjellige måter. Vi jobber blant annet med integrert plantevern. Dette handler om å begrense bruken av plantevernmidler så mye som mulig ved å bruke andre dyrkingsmetoder og teknikker.


I tillegg til dette åpnet vi i 2007 en gårdsbutikk, Grøntbua, som benytter seg av overskuddsmateriale fra produksjonen. Dette skjer ved direkte salg til kunden og videreutvikling av andre lengre holdbare produkter med hjelp av sylting og hermetisering.