Gilhus Gård


Gilhus er med sine 90 mål dyrkbar mark er en liten til middels gård, men med leid areal dyrkes det i dag grønnsaker på 500 mål.

Lier har optimale dyrkingsforhold

Gården ligger fint plassert ved Drammensfjorden. Lierelva renner tvers igjennom dyrkingsområdet og sikrer vanntilgangen gjennom hele sesongen. Jordsmonnet består av siltig lettleire som tidligere var havbunn. Det er dette og beliggenheten som skaper de optimale dyrkingsforholdene.


Nyskjerrig på utvikling

Vi var tidlig ute med dyrking av brokkoli, kinakål og stilkselleri, som i tillegg til blomkål er hovedkulturene på gården i dag. De siste årene har vi også dyrket brokkolini, i tillegg til at vi nå for første gang kan skilte med norsk produksjon av stilkblomkål,for mange bedre kjent for som Fioretto.


Familiens eie i seks genrasjoner

Gilhus gård i Lier kommune drives av Ragne Helene Ravnsborg og mannen Knut-Andreas Malmberg, og har vært i familiens eie i hele seks generasjoner,
faktisk helt siden 1850.

Hva produserer vi?


Gilhus Gård er med på å utvide det norske sortimentet innen grønnsaker. De siste årene er både farget blomkål , brokkolini og Fioretto blitt introdusert i butikker og storkjøkken.

Følger du oss på Instagram?

Kontakt