Om oss

Knut-Andreas, Ragne Helene, Kirsten og Hans Bernhard
Knut-Andreas, Ragne Helene, Kirsten og Hans Bernhard

Gårdens historie
Gilhus er med sine vel 90 daa. dyrkbar mark en middels til liten gård i Lier. Til gjengjeld gjør de optimale forholdene det mulig å dyrke to avlinger på samme jordstykket samme år. Med leid areal dyrkes det i dag grønnsaker på 400 daa. Gården har vært i familiens eie i 6 generasjoner. Hovedbygningen har stått på gården fra ca 1850, antakelig flyttet fra Bærum da første eier kom hit.
Kirstens tippoldemor Anette giftet seg med nabogutten og de slo jordlappene sine sammen til en liten gård. Mens mannen, Kaptein Engebret Syvertsen seilte med trelast mellom Drammen og Holland, drev Anette gården med folk og dyr. Noe hun må ha gjort bra! “Hu var ikke klein gitt, madammen,” utbrøt Skippern da kontantene ble talt opp etter Anettes død.

Grønnsaksproduksjonen gjennom årene
Rundt 1930 startet Kirstens bestefar med grønnsaker og frukt som ble levert til Gartnerhallen. Før 2. verdenskrig ble de første drivhusa satt opp, og gjennom tiden har det vært dyrket både roser, fresia, agurk, tomat og andre grønnsaker der. I dag brukes veksthusene hovedsakelig til oppal av grønnsaksplanter.
Da Kirstens far, Peter, overtok gården tiltok grønnsakdyrkinga og det meste av grønnsaker som kan dyrkes i Norge har vært prøvd på gården. Han kjøpte også det tilliggende småbruket Thormodsrud og økte derved gårdens næringsgrunnlag med
30 daa.

 

 

Gården var tidlig ute med dyrking av brokkoli, kinakål og stilkselleri, som i tillegg til blomkål er hovedkulturene på gården dag. De siste årene har det også vært dyrket squash og brokkolini (eller aspargesbrokkoli som det også kalles).

Kirsten og Hans Bernhard har drevet gården siden 1983, de første årene sammen med forrige generasjon. I dag er også neste generasjon med i drifta.